20230919 094756

Inspectie

De onderwijsinspectie beoordeelt de kwaliteit van ons onderwijs. In het voorjaar van 2022 is dit op De Maat gebeurd.
Het pedagogisch klimaat (omgang met leerlingen) is lovend beschreven en de eindwaardering op alle
onderdelen was voldoende.