Pijl Wijst Naar Voren 1134 400

Visie

Dit is onze

Wie zijn we en waar staan we voor?

Onze visie

Praktijkschool De Maat

 “Jouw talent heeft toekomst!”

Ons doel is de talenten van de leerlingen te ontdekken en te ontwikkelen, zodat zij een kansrijke toekomst tegemoet gaan. Het stimuleren van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid ligt hieraan ten grondslag en maakt een groot deel uit van het leerproces.

Wij zijn een Christelijke school voor Praktijkonderwijs. Wij geloven erin dat iedereen uniek is en verschillende talenten heeft gekregen. Daarom is ons onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoefte van de individuele leerling. Maatwerk, gepersonaliseerd leren en zorg op maat zijn kenmerkend voor onze school.
Op de Maat leren leerlingen door praktijkervaring op te doen, ze leren door te doen. Theorie koppelen we aan praktische opdrachten en stages. De leerlingen ontwikkelen arbeids- en sociale vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. De vier belangrijke pijlers in ons onderwijs zijn: wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.
Op De Maat hebben leerlingen een individueel ontwikkelingsplan (IOP). Dit plan komt in overleg met de leerling, ouders en de mentor tot stand. De talenten van de leerling zijn het uitgangspunt. Samen kijken wij naar wat de leerling kan, graag wil en wat haalbaar is. Onze docenten* geven niet alleen les maar zijn ook coach.
De doelen die de leerling heeft gesteld in zijn IOP vormen mede basis voor het onderwijsprogramma. Door middel van coachgesprekken reflecteert de leerling op zijn ontwikkeling. Dit persoonlijke groeiproces wordt zichtbaar in zijn portfolio en presenteert de leerling aan zijn ouders/verzorgers tijdens de voortgangsgesprekken.
Binnen ons onderwijs staat de ontwikkeling en het talent van de leerling centraal.
* onder docenten verstaan wij alle collega’s die onderwijs verzorgen.

Wij staan voor:

Geborgenheid
Een veilige en vertrouwde omgeving.

Respect
Voor jezelf, elkaar, elkaars eigendommen en de omgeving.

Passie
Wij bereiken meer dan alleen onze doelen.

Doelgericht
Wij stellen doelen en werken planmatig.

Realistisch
Eerlijk en haalbaar

Wij zijn:

Wij bewegen mee met de dynamiek van de leerling en zijn omgeving. Wij zijn in staat om direct in te spelen op een situatie/ behoefte die ontstaat.

Wij staan voor open en laagdrempelig contact. Op de Maat heerst een prettige sfeer, wij vinden het belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak voelt. Onze medewerkers zijn betrokken, eerlijk en  respectvol.

Toegankelijk

Wij hebben oog voor elkaar. Wij denken met elkaar mee en stimuleren elkaar. Wij zijn altijd bereid om anderen te helpen. Wij bieden ondersteuning totdat er geen hulp meer nodig is en de leerling weer zelfstandig verder kan.

Behulpzaam 1

Focus op jou als persoon. Jij doet er toe!

85% van de leerlingen krijgt een passende werkplek en 15% gaat naar een vervolgopleiding

Honderden bedrijven om ons heen waar we leerlingen plaatsen. Er is veel vraag naar leerlingen

Kom jij binnenkort kennis maken?

Geheel vrijblijvend!