Schuren

Stage lopen

Via Praktijkschool de Maat

De leerlingen verwerven op een praktische manier kennis en vaardigheden, die zij nodig hebben voor hun latere beroep, zodat iedere leerling uiteindelijk op de juiste werkplek komt.

Waarom stage?

In het Praktijkonderwijs wordt veel aandacht besteed aan het volgen van verschillende vormen van stage.
De leerlingen verwerven op een praktische manier kennis en vaardigheden, die zij nodig hebben, zodat iedere leerling uiteindelijk op de juiste werkplek komt.

Oriëntatie op de arbeidsmarkt

Om aan het eind van de 2e klas een goede keuze te kunnen maken, oriënteren de leerlingen zich op de arbeidsmarkt via zowel theorie- als praktijklessen in de 1e klas. Dit wordt in de 2e klas uitgebreid met excursies naar verschillende bedrijven en instellingen.

Assessment

Om de kans op een succesvolle stage zo groot mogelijk te maken, proberen we door middel van het assessment een zo scherp mogelijk beeld te krijgen van de stagegeschiktheid van de leerling. Dit assessment vindt plaats in de 2e helft van het 2e leerjaar.

Het assessment bestaat uit verschillende onderdelen. 
Zo wordt er gekeken naar de sociale- en arbeidsvaardigheden en vindt er onder andere een beroepentest plaats.

Vormen van stage

Na het assessment gaan we aan het werk met de punten waar een leerling nog winst mee kan behalen qua sociale- en/of arbeidsvaardigheden. Daarvoor kent de school verschillende trainingstrajecten. Ook ons Arbeid Trainings Centrum wordt daarbij vaak ingezet.

Maatschappelijke stage

Een maatschappelijke stage is een stage waarbij een leerling zich belangeloos inzet voor een bedrijf of organisatie. Daarnaast is het voor de leerlingen een mooie gelegenheid om zowel de sociale- als arbeidsvaardigheden te ontwikkelingen tijdens hun eerste “echte” stage.

Interne stage

Onder begeleiding van één van de personeelsleden doen de leerlingen allerlei werkzaamheden binnen de school. Voorbeelden hiervan zijn: dierenverzorging, de was doen, schoonmaakwerkzaamheden, bardienst en technische klusjes.

Externe begeleide stage

Het verrichten van werkzaamheden buiten de school met meerdere leerlingen onder begeleiding van een docent of een leerwerkmeester. Hierbij valt te denken aan het werken op de kinderboerderij, een manege of in het bos.

Externe stage in bedrijven

Als leerlingen stagegeschikt zijn, gaan ze op externe stage: in een bedrijf worden arbeidsvaardigheden geleerd/geoefend, die nodig zijn voor het uitoefenen van dat beroep. De leerlingen worden begeleid door een werknemer van het bedrijf en door één van onze stagebegeleiders.

Nazorg

Oud-leerlingen zien we regelmatig terug op school. Ze komen even langs om te melden hoe het met ze gaat. Soms is het nodig om leerlingen ook na hun schooltijd te helpen bij het vinden van een nieuwe betrekking.

Voor oud-leerlingen bestaat de mogelijkheid om de avondschool te bezoeken. Op maandagavond is een aantal docenten op school aanwezig voor huiswerkbegeleiding voor leerlingen die een gerichte cursus volgen bij het ROC of een ander instituut. Ook wordt hulp geboden bij gewone huis-, tuin- en keukenproblemen, waarin de nadruk ligt op de sociale omgang met elkaar.

Voor meer informatie kan op de volgende link geklikt worden: Avondschool – Praktijkschool De Maat (demaatpro.nl)

Kom jij binnenkort kennis maken?

Geheel vrijblijvend!