Handen

Medezeggenschap

Onze

Elke school voor het Voortgezet Onderwijs is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben.

Medezeggenschapsraad (M.R.)

Elke school voor Voortgezet Onderwijs is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben. De M.R. mag met het bestuur alle onderwerpen bespreken die de school aangaan. 

De raad bestaat uit een personeelsdeel en een ouderdeel. Ook is de directie van de school vaak adviserend lid van de M.R. Dit is bij ons op school ook zo geregeld: de directeur is bij bijna alle vergaderingen van de M.R. als adviseur aanwezig. Het reglement waar de M.R. zich aan dient te houden ligt ter inzage op school.


De taak van de M.R. is het behartigen van de belangen van de ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers van de school.

De raad geeft over bepaalde onderwerpen advies en soms is zelfs instemming nodig voor de bestuurders om verder te mogen gaan met het uitvoeren van het gekozen beleid.
Onderwerpen die binnen de M.R. aan bod kunnen komen:
*         de arbeidsvoorwaarden van het personeel
*         het vakantierooster
*         de hoogte van de ouderbijdrage
*         de lestijden, organisatiewisselingen e.d.
*         het aanstellen van nieuw personeel

De vergaderdata van de M.R. in het schooljaar 2022-2023 zijn:
* 4 oktober 2022
* 13 december 2022
* 7 februari 2023
* 11 april 2023
* 23 mei 2023
* 4 juli 2023
* 11 juli 2023

De M.R. van De Maat bestaat uit de volgende personen:

Namens het personeel: Namens de ouders/verzorgers:
Dhr. Peter van BlankenvoorzitterMevr. Ingrid de Lange lid
Tel: 0529-451062 tel: 0572-330550
pvanblanken@demaatpro.nl
Mevr. Henriëtte Karssing-v/d Molen secretaris Mevr. Chantal Valkema lid
Tel: 0529-451062 tel: 0523-611303
hekarssing@demaatpro.nl
Mevr. Dieuwertje Hoekstra lid Mevr. Yvonne Schlepers-Uitslag lid
Tel: 0529-451062 tel: 06-55822947
dhoekstra@demaatpro.nl
Dhr. B. PlatzerAdviserend lid
Tel: 06-53390182
bplatzer@demaatpro.nl

Indien u meer over de medezeggenschapsraad wilt weten, kunt u contact opnemen met de voorzitter, Dhr. Peter van Blanken (0529-451062)

Kom jij binnenkort kennis maken?

Geheel vrijblijvend!