Handen

Medezeggenschap

Onze

Elke school voor het Voortgezet Onderwijs is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben.

Medezeggenschapsraad (M.R.)

Elke school voor Voortgezet Onderwijs is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben. De M.R. mag met het bestuur alle onderwerpen bespreken die de school aangaan. 

De raad bestaat uit een personeelsdeel en een ouderdeel. Ook is de directie van de school vaak adviserend lid van de M.R. Dit is bij ons op school ook zo geregeld: de directeur is bij bijna alle vergaderingen van de M.R. als adviseur aanwezig. Het reglement waar de M.R. zich aan dient te houden ligt ter inzage op school.


De taak van de M.R. is het behartigen van de belangen van de ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers van de school.

De raad geeft over bepaalde onderwerpen advies en soms is zelfs instemming nodig voor de bestuurders om verder te mogen gaan met het uitvoeren van het gekozen beleid.
Onderwerpen die binnen de M.R. aan bod kunnen komen:
*         de arbeidsvoorwaarden van het personeel
*         het vakantierooster
*         de hoogte van de ouderbijdrage
*         de lestijden, organisatiewisselingen e.d.
*         het aanstellen van nieuw personeel

De vergaderdata van de M.R. in het schooljaar 2020-2021 zijn:
* 16 september 2020
* 25 november 2020
* 3 februari 2021
* 10 maart 2021
* 28 april 2021
* 16 juni 2021

De M.R. van De Maat bestaat uit de volgende personen:

Namens het personeel: Namens de ouders/verzorgers:
Dhr. Patrick Scholing voorzitterMevr. Ingrid de Lange lid
Tel: 0529-451062 tel: 0572-330550
pscholing@demaatpro.nl
Mevr. Henriëtte Karssing-v/d Molen secretaris Mevr. Chantal Valkema lid
Tel: 0529-451062 tel: 0523-611303
hekarssing@demaatpro.nl
Mevr. Dieuwertje Hoekstra lid Dhr. Karel van Almelo lid
Tel: 0529-451062 tel: 06-53248712
dhoekstra@demaatpro.nl
Dhr. B. PlatzerAdviserend lid
Tel: 06-53390182
bplatzer@demaatpro.nl

Indien u meer over de medezeggenschapsraad wilt weten, kunt u contact opnemen met de voorzitter, Dhr. Patrick Scholing (0529-451062)

Kom jij binnenkort kennis maken?

Geheel vrijblijvend!