Coaching

Coaching

Persoonlijke

We bieden een breed onderwijspakket aan waarbij vaardigheden op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap centraal staan.

20230919 094351
20230919 094643
20230919 140708

COACHING

Persoonlijke

Een belangrijke taak van het Praktijkonderwijs is het voorbereiden op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. We bieden een breed onderwijspakket aan waarbij vaardigheden op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap centraal staan.

Jouw kind verdient persoonlijke begeleiding

Voor een deel ligt het onderwijsaanbod vast in leerlijnen, maar we vinden het ook belangrijk dat de leerling aangeeft wat hij/zij wil leren. Dit gebeurt door middel van coachingsgesprekken tussen de leerling en de mentor. Tijdens deze gesprekken wordt de leerling zich bewust van zijn/haar eigen mogelijkheden en leert deze zo goed mogelijk te benutten. Op deze manier proberen wij aan te sluiten op de interesses en mogelijkheden van de individuele leerling.

De coachingsgesprekken vinden in de onderbouw driemaal per schooljaar plaats. In de bovenbouw twee keer. Tijdens het coachingsgesprek worden er concrete doelen afgesproken over wat de leerling wil leren op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Hierbij kan gedacht worden aan afspraken over werkhouding, sociale- en/of arbeidsvaardigheden, beroepsoriëntatie of theorie.

Deze coachingsgesprekken vinden plaats in de periode van:

– Periode 1: 2 t/m 6 oktober 2023.
– Periode 2: 22 t/m 26 januari 2024.
– Periode 3: 27 t/m 31 mei 2024.

N.B. In deze weken zijn de leerlingen elke dag om 12.15 uur vrij als ze geen coachingsgesprek hebben.

Deze doelen en afspraken worden vastgelegd in het Individueel Ontwikkelings Plan. Het I.O.P. is een document van de leerling waarin hij/zij vastlegt hoe hij zijn/haar toekomst ziet, wat de ambities zijn, welke doelen hij/zij wil bereiken en op welke manier de leerling deze wil bereiken.

Ouders/verzorgers van de leerling worden betrokken bij de inhoud van het I.O.P.

Kom jij binnenkort kennis maken?

Geheel vrijblijvend!