locatie praktijkschool de maat

Praktijkschool De Maat

Wij zijn

Bij ons doen leerlingen praktijkervaring op. Ze leren dus door te doen.

PRAKTIJKSCHOOL DE MAAT

Wij zijn

Wij zijn dé school voor Praktijkonderwijs in Ommen en omstreken. Met meer dan 30 toegewijde medewerkers werken we met ongeveer 160 leerlingen. Onze doel is om elke leerling de toekomst te geven die bij hem/haar past! Een goede plek in de maatschappij. Een plek waar iedereen recht op heeft.

Hulp2

Wat is PRO?

Praktijkonderwijs is een vorm van Voortgezet Onderwijs voor leerlingen van 12 tot 20 jaar die begeleid worden naar werk of een vervolgopleiding en naar een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij. Om op een Praktijkschool te mogen beginnen moet je een beschikking (verklaring) hebben. We werken als volgt:

Op weg naar werk
In het Praktijkonderwijs leren leerlingen door praktijkervaring op te doen. Ze leren dus door te doen. Theorie koppelen we aan praktische opdrachten en stages. Doel van ons onderwijs is om leerlingen naar werk toe te leiden. Ze ontwikkelen vaardigheden die ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen werken. Het grootste deel van de leerlingen stroomt na het Praktijkonderwijs direct door naar werk. Een enkeling komt er via een vervolgopleiding terecht. Iedere Praktijkschool heeft stagecoaches en een groot netwerk aan bedrijven/organisaties om leerlingen te helpen een passende werkplek te vinden.

Een aanpak die werkt
In het Praktijkonderwijs hebben leerlingen een eigen leerroute. Deze leerroute komt in nauw overleg met de leerling en de ouders tot stand. Uitgangspunt voor het vaststellen ervan zijn de kansen van de leerling. We kijken naar wat de leerling kan en graag wil. We noemen dit het Individuele Ontwikkelings Plan. Kenmerkend voor ons onderwijs is dat we benadrukken waar leerlingen goed in zijn. ‘Jouw talent heeft toekomst!’. Daarnaast zorgen we ervoor dat leerlingen zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn. Dat betekent dat een docent niet alleen voor de klas staat, maar ook coach en begeleider is. Zo krijgen leerlingen zelfvertrouwen en gaan ze met plezier naar school.

Werken aan zelfredzaamheid
Naast de competenties die nodig zijn om zelfstandig te kunnen werken, wordt binnen het Praktijkonderwijs ook aandacht besteed aan het leren van vaardigheden die de zelfredzaamheid vergroten. Het gaat om sociale vaardigheden, maar ook om praktische zaken als koken en het bijhouden van het huishouden. Daarnaast maken onze leerlingen kennis met verschillende sport- en spelactiviteiten. Zo leren ze hoe ze hun vrije tijd kunnen invullen.

Door de doelstellingen en de aanpak van het Praktijkonderwijs komen leerlingen in werk terecht dat echt bij ze past. Daarom kunnen we met trots zeggen:  ‘Praktijkonderwijs werkt!’

Nick

Wist je dat…..

  • meer dan 90% van onze oud-leerlingen aan het werk is gegaan of een vervolgopleiding doet?
  • De Maat een simulatiehuis heeft waar leerlingen mogen ‘wonen’?
  • je als ouder/verzorger nauw betrokken kunt zijn bij de school? Zo hebben we een ouderraad, medezeggenschapsraad én meerdere informatieavonden.
  • we een uniek Arbeid Trainings Centrum hebben waar leren en werken centraal staat?
  • De Maat een prachtig gebouw heeft met veel ruimte en kleur?
  • we een relatief kleine school zijn met een prettige sfeer?

Kom jij binnenkort kennis maken?

Geheel vrijblijvend!