Schoolkosten

Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvangt onze school een vergoeding voor de aanschaf van schoolboeken en lesmaterialen. Wij zorgen voor de juiste lesmaterialen en boeken.

Vrijwillige ouderbijdrage

Wij willen de leerling graag meer aanbieden dan alleen kennis uit schoolboeken en organiseren elk schooljaar diverse activiteiten. Wij vragen ouders/verzorgers jaarlijks de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Vanuit deze bijdrage worden de activiteiten bekostigd waarvoor de overheid te weinig of geen geld beschikbaar stelt.

Deze bijdrage is vrijwillig en wij proberen hem zo laag mogelijk te houden. Deze financiële steun is echter van groot belang om naast ons onderwijsprogramma leuke dingen te doen voor en met de leerlingen.

Ook de ouderraad vraagt een vrijwillige bijdrage voor haar activiteiten. De ouderraad besteedt deze bijdrage onder andere aan de verzorging van de vieringen, de laatste schooldag en attenties voor de geslaagden. Een accountantskantoor, dat ook de overige schoolfinanciën controleert, houdt toezicht op deze gelden.

In de loop van het schooljaar versturen wij een gecombineerd betalingsverzoek van € 125,- naar alle ouders/verzorgers.

Rabobank
IBAN-nummer: NL92 RABO 0348 9715 16
Ten name van VSO De Maat te Ommen

Kom jij binnenkort kennis maken?

Geheel vrijblijvend!